Festivals

Tamil Nadu Festivals : Hindu, Christian, Muslim Festivals : Vinayaka Chaturthi, Navaratri, Mahashivaratri, Karthikai Deepam, Durga Puja, Janmashtami, Pongal, Saraswathi Pooja, Good Friday, Easter, Christmas, Muharram, Bakr Id, Ramzan etc